لیست نمونه پروژه ها

پروژه چند منظوره ایران مال

این پروژه در زمان اجرا بزرگترین پروژه عمرانی کشور بوده است. این پروژه به سفارش بانک آینده و با پیمانکاری تعدادی از بزرگترین شرکتهای ساختمانی کشور مانند کیسون، پرلیت، اسپیلت و ... اجرا شده است. شرکت صنایع ساختمان سپهر افتخار همکاری با تعداد زیادی از پیمانکاران را در زمینه اجرای رزوه و تهیه کوپلرهای مورد نیاز از قبیل استاندارد، تبدیل، انتهایی، گروتی و پیچی را داشته است. کوپلرهای استفاده شده از شرکت سپهر در این پروژه بیش از سیصد هزار کوپلر بوده است.

1399/08/14

مشاهده

خط 2 قطار شهری شیراز

این پروژه با سفارش شهرداری شیراز و با پیمانکاری قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در حال اجرا می باشد. شرکت صنایع ساختمان سپهر در بسیاری از ایستگاههای این پروژه مانند ایستگاه عادل آباد با کارفرمایی موسسه رهاب و ایستگاه دولت با کارفرمایی موسسه ایستاپ در حال خدمت رسانی و اجرای رزوه و تامین کوپلر مورد نیاز این پروژه می باشد.

1399/08/14

مشاهده