مصلی بزرگ امام خمینی (ره)

مصلی بزرگ امام خمینی (ره)

این پروژه که از معروف ترین پروژه های عمرانی کشور است از سال 69 تا به امروز در حال ساخت است. صنایع ساختمان سپهر از سال 86 به مدت قریب به 10 سال با این پروژه همکاری داشته است و نزدیک به یک میلیون عدد از کوپلرهای شرکت سپهر در این پروژه مصرف شده است. در این مدت کارفرمایان این پروژه موسسه شهید رجایی و موسسه حرا از مجموعه قرار گاه خاتم الانبیا بوده اند.

دیدگاه ها (0)