خط 2 قطار شهری شیراز

خط 2 قطار شهری شیراز

این پروژه با سفارش شهرداری شیراز و با پیمانکاری قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در حال اجرا می باشد. شرکت صنایع ساختمان سپهر در بسیاری از ایستگاههای این پروژه مانند ایستگاه عادل آباد با کارفرمایی موسسه رهاب و ایستگاه دولت با کارفرمایی موسسه ایستاپ در حال خدمت رسانی و اجرای رزوه و تامین کوپلر مورد نیاز این پروژه می باشد.

دیدگاه ها (0)