پروژه چند منظوره ایران مال

پروژه چند منظوره ایران مال

این پروژه در زمان اجرا بزرگترین پروژه عمرانی کشور بوده است. این پروژه به سفارش بانک آینده و با پیمانکاری تعدادی از بزرگترین شرکتهای ساختمانی کشور مانند کیسون، پرلیت، اسپیلت و ... اجرا شده است. شرکت صنایع ساختمان سپهر افتخار همکاری با تعداد زیادی از پیمانکاران را در زمینه اجرای رزوه و تهیه کوپلرهای مورد نیاز از قبیل استاندارد، تبدیل، انتهایی، گروتی و پیچی را داشته است. کوپلرهای استفاده شده از شرکت سپهر در این پروژه بیش از سیصد هزار کوپلر بوده است. 

دیدگاه ها (0)