محصولات

کوپلر استاندارد

این نوع کوپلر متداولترین نوع کوپلر می‌باشد و در تمام نقاط سازه بتنی قابل استفاده است. از اواسط قرن بیستم کوپلر استاندارد به عنوان بهترین جایگزین وصله پوششی در کشورهای پیشرفته معرفی شد و تا به امروز در سراسر جهان استفاده می‌شود. رزوه کوپلر استاندارد از نوع راستگرد بوده و در مواقعی که یکی از میلگردها اجازه چرخش داشته باشد جایگزین اورلپ می شود. برای استفاده از این نوع وصله مکانیکی ابتدا کوپلر را بر روی یکی از میلگردها بسته و پس از آن میلگرد دیگر در وصله پیچیده می‌شود. باید دقت شود که هر دو میلگرد تا انتها بسته شود. از آنجایی که در بستن کوپلر با نیروی دست به طور معمول 1 یا 2 رزوه از کوپلر بیرون می‌ماند، حتما باید از آچار لوله‌گیر و یا آچار کوپلر استفاده کرد. بهتر است برای سهولت کنترل و نظارت بر بسته بودن وصله‌های مکانیکی پس از بستن کوپلر به وسیله ماژیک و یا اسپری روی آن علامت زده شود.

مطالعه کنید
کوپلر تبدیل

در بسیاری از مواقع در سازه نیاز به وصله دو آرماتور با دو قطر مختلف پیش می آید. در این مواقع استفاده از کوپلر استاندارد ممکن نیست و باید از نوعی دیگر از وصله های مکانیکی استفاده شود. کوپلر تبدیل می تواند در این موارد راه گشا باشد. کوپلر تبدیل با توجه به اینکه قطر سوراخ در هر سمت آن متفاوت است و هر طرف آن برای بسته شدن یک نوع آرماتور طراحی شده است، امکان وصل کردن دو آرماتور با دو قطر مختلف را فراهم می کند. کوپلر تبدیل امکان اتصال دو آرماتور با هر قطر را می‌تواند فراهم کند و بسته به درخواست امکان تولید انواع مختلف آن به صورت اختصاصی وجود دارد.

مطالعه کنید
کوپلر با رزوه چپ و راست

در بعضی از نقاط سازه در اتصال میلگردها امکان چرخیدن میلگرد دوم در کوپلر وجود ندارد، در این شرایط کوپلر استاندارد کارایی خود را از دست می دهد و باید راه کار دیگری اندیشیده شود. در این مواقع یکی از راه حل ها می تواند استفاده از کوپلر چپ و راست برای وصل کردن میلگردها باشد. رزوه این کوپلرها از یک سمت راست‌گرد و از سمت دیگر چپ‌گرد است که این امکان را می دهد که با ثابت ماندن میلگردها با چرخاندن وصله مکانیکی اتصال برقرار شود. در بستن اتصال به وسیله کوپلر با رزوه چپ و راست باید رزوه‌های آرماتورها یکی راست و دیگری چپ گرد باشند.

مطالعه کنید
کوپلر انتهایی

در انتهای تیر و محل قطع میلگردها، باید یک خم 90 درجه با طول مشخص وجود داشته باشد، که این خم‌ها مخصوصا در محل اتصال تیر به ستون باعث شلوغی محل اتصال و سختی آرماتور بندی در این محل می‌شود. یکی از راههای کاهش تراکم آرماتور در محل اتصال استفاده از کوپلر انتهایی به جای خم در انتهای آرماتور است. این نوع کوپلر در تمامی قسمت‌های سازه به جای خم قابل استفاده است. درتصاویر زیر دو مورد از استفاده های وصله مکانیکی انتهایی در دیوار برشی و در انتهای ستون به تصویر کشیده شده است.

مطالعه کنید
کوپلر پیچی

در بعضی مواقع خاص در اثر اشتباه انسانی و یا در اثر یک تصادف طول میلگرد انتظار کمتر از میزان مورد نیاز برای اجرای وصله پوششی می‌شود. در این موارد پروژه در بن‌بست قرار می‌گیرد. یکی از معدود راههایی که می‌تواند پروژه را از بن‌بست خارج کند، استفاده از کوپلر پیچی است. استفاده از این نوع کوپلر نیازی به آماده سازی سر میلگرد و رزوه ندارد و به راحتی بر سر میلگرد قرار گرفته و پیچ‌های آن بر روی میلگرد سفت می‌گردد. این نوع کوپلر می‌تواند بسته به نیاز پروژه یک سمت رزوه و یک سمت پیچ داشته باشد و یا هر دو سمت آن پیچی باشد که در این حالت هیچ کدام از میلگردها نیازی به آماده‌سازی و رزوه ندارند.

مطالعه کنید
کیف ابزار کامل دستگاه رزوه

این جعبه ابزار شامل کلیه ابزارهای مورد نیاز هنگام استفاده از دستگاه رزوه است. این کیف شامل تمامی آچارهای آلن و تخت مورد نیاز، انبردست، تمامی سایزهای آلن بکس لازم، یک عدد جغجغه، پیچ گشتی‌های مورد نیاز و یک جفت دستکش مناسب برای کار با دستگاه می‌باشد.

مطالعه کنید
گیج های کنترل رزوه

این گیج ها برای هر سایز رزوه در دو نوع برو و نرو(Go & No Go) وجود دارد که به کمک آنها می توان ابعاد رزوه را اندازه گیری و کنترل کرد.

مطالعه کنید
تیغچه

این تیغچه‌های فلزی نیز همانند رول‌ها از قطعات مصرفی دستگاه هستند. در دستگاه رزوه این قطعات عاج میلگردها را از روی آنها می‌تراشند.

مطالعه کنید
رول رزوه

این غلتک ها (رول‌ها) از قطعات مصرفی دستگاه رزوه میلگرد هستند. این قطعات مسئولیت عملیات رزوه را در دستگاه رزوه بر عهده دارند.

مطالعه کنید
آچار کوپلر

آچار کوپلر مخصوص بستن آرماتور و وصله مکانیکی می‌باشد و سرعت عمل بستن را به مراتب افزایش می‌دهد.

مطالعه کنید
دستگاه رزوه میلگرد

دستگاه رزوه رولینگ میلگرد مخصوص رزوه میلگرد جهت عملیات کوپلینگ و استفاده از وصله مکانیکی برای اتصال میلگردها به یکدیگر می باشد.

مطالعه کنید